Portem personatges històrics a l'aula de la mà de la Fundació Privada Reddis

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE          

Amb la missió d’apropar personatges històrics i femenins del Baix Camp a les aules, la Fundació Privada Reddis va donar suport a Ans Educació en l’elaboració de dos tallers destinats a tal fita: explicar a l’aula una reina medieval i un artista del segle XIX amb reconeixement internacional.

Prèviament (l’any 2022) havíem treballat amb la mateixa fundació amb el taller de les Dictadures vs. Democràcies a través d’una exposició a la ciutat de Reus.

 

  • Apropament de la història local en una zona peri-urbana (Reus i comarca).
  • Creació d’una activitat atractiva, pedagògica i que es relacioni amb els continguts pedagògics transversals que complentin o serveixin d’introducció al treball de les aules.
  • Aposta per activitats amb diferents metodologies per tal de treballar des de diferents òptiques.
  • Investigació, disseny i creació de material didàctic adaptat a l’alumnat.
  • Organització d’un calendari escolar i dinamització de les activitats pedagògiques amb els centres educatius.

La creació de dos tallers sobre dos personatges dispars: la reina Margarida de Prades on es treballa sota la metodologia de racons i on es fomenta el treball de la reflexió del paper de les dones a la nostra societat. I un taller sobre l’artista internacional i reusenc Marià Fortuny, on es treballa a través d’una metodologia de caixes d’aprenentatge per tal de que cada grup descobreixi diferents aspectes sobre la seva vida i el seu personatge.

El projecte tindrà una continuïtat annual. Duran el primer curs han participat 801 alumnes de diferents etapes educatives i centres educatius del Baix Camp.

Sovint, dins dels centres educatius no es disposen de les eines suficients per incorporar la història local dins de les programacions anuals, la qual cosa crea un dèficit de coneixement sobre l’espai on conviu l’alumnat. Es tendeix a descobrir alguns aspectes als museus locals o comarcals, però aquesta tasca acaba sent breu, sense continuïtat i amb manca d’un lligam i connexió entre el centre educatiu i la ciutat. Per aquest motiu, la proposta de realitzar una presentació dinamitzada sobre diferents personatges locals en format taller dins de l’aula soluciona, en part, que l’alumnat tingui més temps per fer-se preguntes sobre allò que descobreix.

Gràcies a diferents mètodes pedagògics, es pot arribar a comprendre personatges, contextos socials o artístics. Entenem cada alumne com un individu amb motivacions diferents dels altres, i per tant, cada alumne aprendrà sempre de manera diferent. Per aquest motiu, és necessari aplicar diferents sistemes d’aprenentatge dins de l’aula perquè donin cobertura a aquestes necessitats educatives.

Marià Fortuny, més que un artista?

El treball a través de caixes d’aprenentatge ens permet descobrir aspectes artístics, socials i de memòria, entre d’altres, d’un mateix personatge o context històric. Per aquest motiu, vam preparar aquest taller sobre l’artista reusenc, on l’alumnat, dividit en quatre grups diferents, anava descobrint diversos passatges de la vida de Fortuny. L’objectiu era establir connexions amb la informació que tenien a les caixes: objectes, notes, fotografies, gravats i pintures.

Un cop realitzada la investigació, l’alumnat de cada grup havia de participar en una tertúlia dialògica per explicar de manera concisa i aclaridora tot allò que havia après. L’alumnat dels altres grups havia d’escoltar, perquè sempre es proporcionava informació diferent de la que ells tenien.

Aquest enfocament pedagògic fomenta la col·laboració i l’intercanvi de coneixements entre els alumnes, alhora que enriqueix la seva comprensió sobre la figura de Fortuny. L’activitat permet aprofundir en el context històric i social de l’època, creant un lligam més profund i significatiu amb el patrimoni cultural local.

A través de les caixes d’aprenentatge, els alumnes no només adquireixen coneixements teòrics, sinó que també desenvolupen habilitats crítiques i comunicatives. La investigació activa i la participació en tertúlies dialògiques els permeten aprendre de manera més dinàmica i interactiva. Aquesta metodologia fomenta la curiositat i l’autonomia, ja que cada alumne té l’oportunitat de ser protagonista del seu propi aprenentatge.

En definitiva, aquesta activitat posa en valor la figura de Fortuny i la seva rellevància en la història local, alhora que promou una manera d’aprendre més participativa i connectada amb el context real dels estudiants. La combinació de diferents materials i formats d’aprenentatge enriqueix l’experiència educativa i garanteix una comprensió més completa i matisada del passat històric i cultural de Reus.

Una reina a l’escola?

La història de la reina Margarida de Prades sembla extreta d’una pel·lícula de Hollywood. Casada als 19 anys amb l’últim rei de la dinastia de Guifré el Pilós, va veure com al llarg de tota la seva vida els homes intentaven governar sobre la seva figura a nivell cultural, polític i també sexual. La figura d’aquesta reina ens serveix per explicar la vida a l’edat mitjana des d’una òptica feminista, per tal de posar en valor el paper de les dones al llarg de la història.

Per fer-ho efectiu i cridaner, l’activitat va ser promoguda a través del treball per racons: quatre espais diferenciats que feien referència a diferents aspectes de la vida de la reina però que alhora es treballaven amb metodologies diferents. En aquest sentit, l’alumnat interactuava en un punt amb un plànol de l’època, en un altre amb un joc de rol i en un altre aprenia sobre les classes socials gràcies a una piràmide estamental. Tots els grups disposaven de temps suficient per treballar cada racó amb l’objectiu de passar per cadascun dels quatre. El resultat final va permetre treballar la vida de la reina des de diferents òptiques i maneres de fer, motivant a alguns alumnes a través d’un mètode i a altres a través d’un altre.

L’activitat va servir a l’alumnat per complementar les seves situacions d’aprenentatge sobre l’època medieval. Aquest enfocament pedagògic va enriquir la comprensió dels estudiants sobre la complexitat de la vida a l’edat mitjana, destacant especialment el rol de les dones i oferint una perspectiva més completa i matisada de la història.

El futur dels tallers

  • El curs 2023-24 s’han realitzat 31 tallers per alumnes de cicle mitjà, superior i primer cicle de la ESO.
  • S’ha arribat a 5 poblacions diferents incloent Reus.
  • Els tallers han sigut gratuïts gràcies a la F.Reddis per als centres amb una proposta enfocada a centres públics i amb complexitats.
  • Està previst, amb el suport de la Fundació Reddis, que el curs 2024-25 hi hagi una consolidació d’aquest tallers amb més centres educatius.
  • Aquest tallers segueixen la línia estratègica imposada des d’Ans Educació amb l’objectiu d’oferir tallers a les aules sobre contextos històrics i artístics. El mateix curs 23-24 es va introduir alguns tallers similars com el d’Expedició a l’antic Egipte. Durant el següent curs s’introduiran nous tallers, donat la bona rebuda que ha tingut entre el professorat.

Víctor García Chacón

Historiador, soci fundador d'Ans Educació i professor d'educació secundària. Inquiet en quant a nous projectes i amb l'objectiu de divulgar el coneixement cultural.