Dinamitzant l'exposició "Reus 1970-2020" per fomentar la comprensió del passat i la creació del futur

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE          

Entre aquests programes va ser estar la posada en marxa d’una exposició itinerant anomenada “Reus 1970-2020” que durant el 2022 va estar situada a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus. L’objectiu de la exposició era explicar a la ciutadania les fites més importants de la societat democràtica reusenca els últims cinquanta anys. Per tal d’apropar-la als centres educatius, la fundació ens va demanar la realització d’un taller educatiu per a secundària on descobrirem les millores democràtiques que ha tingut la ciutat.

  • Dinamització d’un taller que fomenti la recerca, la cooperació i la reflexió de l’alumnat a través de propostes lligades a les ODS de sostenibilitat.
  • Creació d’una activitat atractiva, pedagògica i que es relacioni amb els continguts pedagògics transversals que es treballin a les aules.
  • Investigació, disseny i creació de material didàctic adaptat a l’alumnat.
  • Organització d’un calendari escolar i dinamització de les activitats pedagògiques amb els centres educatius.

La creació d’un taller per a centres educatius de la ciutat de Reus on es fomentava l’ús i la participació del jovent a la seva ciutat d’una manera democràtica i sostenible, fent referències al passat comú, on hem evolucionat a través de paràmetres democràtics i participatius. En aquest sentit, descobrir el passat recent de la ciutat, fer recerca per les fites més properes i que tenen relació amb l’espai comú on viuen i es desenvolupa l’alumnat: els carrers, les places, els esports, les manifestacions.  Tot això amb l’objectiu de conèixer, saber i crear entre totes objectius de futur que tinguin en compte ODS com la de Gènere, Medi Ambient i les comunitats sostenibles.

Un recorregut fotogràfic per la història recent de Reus

La Fundació Privada Reddis va organitzar l’exposició temporal “Reus 1970-2020” a la Biblioteca Xavier Amorós, amb la finalitat de mostrar la transformació que la ciutat ha experimentat en les últimes dècades, des de la dictadura fins a la democràcia. La dinamització de l’exposició va ser encomanada a Ans Educació, que va analitzar els continguts per adaptar-los als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat, fent un treball de contextualització i aprofundint en la història contemporània d’Espanya i Catalunya des d’una perspectiva local.

Una metodologia activa per aprofundir en la història contemporània

L’activitat es va estructurar amb una metodologia activa, de recerca i treball en grup, que va incentivar l’exposició oral dels alumnes, fomentant la crítica i la proposta de solucions per a una ciutat més democràtica. Els alumnes van poder desenvolupar una visió crítica de la societat actual, entenent que la història és una eina per entendre i canviar el present i el futur.

Durant el mes de novembre de 2022, més de 6 centres educatius de Reus van participar en l’activitat, i el professorat va poder valorar la seva experiència a través d’un vídeo explicatiu. Ans Educació, especialitzada en tallers i exposicions de temàtica històrica, es va adaptar a les particularitats de cada centre per fer l’activitat més atractiva i instructiva.

Desenvolupant els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de la història local

Un dels grans objectius de l’activitat va ser la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través del metapensament que va aconseguir el treball dels alumnes. Així, els alumnes van poder fer propostes futures en temàtiques mediambientals, d’equitat de gènere i feminisme, distribució de la riquesa i conciliació de la vida laboral amb la lúdica i familiar, tot entroncant-se amb l’Agenda 2030.

En conclusió, la dinamització de l’exposició “Reus 1970-2020” a càrrec d’Ans Educació va ser un èxit, ja que va aconseguir involucrar l’alumnat de diversos centres educatius de Reus, que van poder aprendre història de manera lúdica i participativa, fomentant el treball en equip i el pensament crític, i promocionant els ODS per a la construcció d’una societat més justa i sostenible. La col·laboració entre la Fundació Privada Reddis, Ans Educació, el CRP Baix Camp i Reus Cultura va ser clau per a la realització d’aquesta activitat.


Víctor García Chacón

Historiador, soci fundador d'Ans Educació i professor d'educació secundària. Inquiet en quant a nous projectes i amb l'objectiu de divulgar el coneixement cultural.