Engeguem les rotatives a la biblioteca de Reus, un projecte transversal per introduïr-nos a les fonts primàries

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE          

La direcció de la Biblioteca volia fomentar l’ús del seu catàleg físic i online entre el jovent de la ciutat perquè descobrisin la riquesa del fons local. La relació escola-biblioteca havia de servir perquè fos un recurs per als projectes d’aula dels centres educatius i del mateix alumnat a l’hora d’iniciar una recerca històrica i local. La creació d’un taller dinamitzat que apropès a l’alumnat de 4t de la ESO i Batxillerat el fons local ajudaria a fomentar el seu ús i el dels seus recursos. 

 

  • Dinamització de la Sala Local que incorpora el fons local de la Biblioteca.
  • Creació d’una activitat atractiva, pedagògica i que es relacioni amb els continguts pedagògics transversals que es treballin a les aules.
  • Foment d’una activitat dinàmica, cooperativa i que incorpori investigació, lectura, recerca i ús de les TIC i un taller manual.
  • Investigació, disseny i creació de material didàctic adaptat a l’alumnat.
  • Organització d’un calendari escolar i dinamització de les activitats pedagògiques amb els centres educatius.

La creació d’un taller dinamitzat per centres d’educació secundària per fomentar l’ús del fons local de manera presencial i online a través de la participació d’aquestes centres de la ciutat de Reus. El taller té una duració de 1.30h i incorpora diferents elements gràfics adaptats per treballar competències específiques i aconseguir objectius pedagògics demanats. Es treballa a través de la transversalitat (Llengua i Història)  gràcies a la comparació de textos, gèneres literaris, la història de la ciutat. Inclusió de la ODS4 i la ODS5. 

El projecte té una continuïtat annual amb la participació de més de 630 alumnes cada curs.

La Biblioteca com a indret d’aprenentatge

La Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus conté un dels fons locals més importants de Tarragona, on s’enmagatzemen centenars de publicacions de diàris i revistes antigues i amb temàtica local. Tot un caramel per tot aquell investigador que busca informació sobre Reus o les poblacions del Camp de Tarragona. Però, té sentit introduïr als alumnes aquest fons? 

Des de l’etapa secundària fins al batxillerat, l’alumnat ha de fer front a la descoberta de fonts primàries i secundàries per poder contrastar la informació per als seus projectes educatius. Aquesta pràctica contradiu aquella que fa referència a l’estudi teòric on s’han de conèixer els noms de tots els reis i reines, sense cap tipus de discusió. Cercar informació, descobrir com està escrita o bé contrastar el seu vocabulari o punt de vista amb l’actualitat son elements indispensables per al nou curriculum educatiu i tenen a veure amb uns eixos transversals que van més enllà de les matèries de ciències socials. La llengua i fins i tot la tencnologia poden ser eixos vertebradors d’aquest aprenentatge més complext i col·laboratiu.  

Un projecte innovador

Des de feia temps, la Biblioteca volia exposar la riquesa del seu fons històric a l’alumnat de secundària a través d’algun tipus d’activitat pedagògica. Per aquest motiu, un cop contactats amb nosaltres, vam procedir a realitzar l’esboç de l’activitat. 

Com hem destacat anteriorment, els motius per treballar aquesta activitat era vincular-la amb projectes educatius de centre, fossin a través d’eixos transversals o bé dins d’una mateixa matèria. La Llengua Catalana/Castellana, Tecnologia o Geografia i Història eren adients per complementar els sabers d’aquesta activitat. En aquest sentit vam proposar una posada en valor del patrimoni del fons a través d’una petita introducció al marc històric on l’alumnat havia de participar per tractar d’ordenar-lo conseqüentment. La recerca a través de les TIC i lectura d’algunes fonts primàries eren potes fonamentals per al desenvolupament, sempre a través d’activitats cooperatives, on el repartiment de tasques, la comprensó comuna i la reflexió fossin elements clau de l’activitat. 

Posada en valor de la tasca de les rotatives.

No tot era cercar, llegir i reflexionar, sino que la part pràctica també era important per descobrir la tecnologia sobre com es feien les antigues revistes o diàris que avui en dia podem llegir per internet. Descobrir aquesta part dels antics oficis ajudava a que l’alumnat tingués en compte l’esforç i el valor que tenen aquestes publicacions. El treball manual que havien de realitzar, simulant una antiga rotativa, els motivava i els ser conscient de l’esforç que requeria una impressió antiga.  

Enfortim els llaços Biblioteca – Escola

La importància de poder fer servir el teu fons local com a eina per a fer futurs treballs de recerca va ser la principal motivació del professorat de secundària i batxillerat per tal d’abraçar i valorar aquesta activitat. Acostant a l’alumnat al lloc físic i mostrant-li que amb eines TIC també es podia realitzar les cerques, motivava al professorat per a escollir aquesta activitat i aixi enfortir els llaços entre el seu centre educatiu  i la biblioteca local. 

A partir d’ara (amb més de 20 classes participants l’any 2023-24), l’alumnat de diferents centres de Reus sap que té a disposició unes eines i uns recursos abans no coneguts, un fet que podrà ajudar a la mateixa ciutat a trobar futures investigadores que s’interessin per la seva història i crein nous document científics sobre el passat de la seva ciutat. 

Un treball elaborat però molt gratificant que s’uneix al munt d’activitats sobre patrimoni que ha creat des de zero Ans Educació. 


Víctor García Chacón

Historiador, soci fundador d'Ans Educació i professor d'educació secundària. Inquiet en quant a nous projectes i amb l'objectiu de divulgar el coneixement cultural.