La història dels barris de Reus, un projecte des dels Centres Cívics per promoure una història deslocalitzada

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE          

El projecte era la creació de diferents rutes històriques per fomentar la participació de les persones adjacents als barris on es situa cada centre cívic. En aquest sentit es proposava una investigació històrica de la vida als barris de la ciutat per crear unes rutes guiades que servissin per apropar el passat desconegut a la ciutadania. Les rutes havien de contenir material històric, de divulgació tals com fotografies de l’època, explicar la història a través dels personatges més importants de la zona, etc.

 

  • Creació de diferents rutes sobre la vida als barris de Reus posant com a punt central els Centres Cívics.
  • Investigació històrica de la història i creació de material didàctic i fotogràfic per a les rutes. 
  • Dinamització de les rutes al públic dels barris.

La creació de diferents rutes que apropaven la història dels barris a la ciutadania i descobreixen l’origen dels carrers i els espais que habiten i que son oblidats en els plans de regeneració i difusió patrimonial. D’aquesta manera fomentavem la curiositat dels assistens descobrint un antic pas de muralla amagat, alguns convents o l’arribada de la inmigració a través de la memòria oral. Tot plegat, un projecte que ha servit per recuperar part de la història desconeguda d’una ciutat i apropar-la a les persones que hi viuen a través del Centres Cívics com a punt d’unió ciutadana. 

Un nou concepte d’apropar la història ciutadana

La Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència (2019-2023) de l’Ajuntament de Reus coordinava amb entusiasme els sis centres cívics de la ciutat, creant espais de trobada i participació per a la ciutadania en diferents àmbits de la localitat.

Amb un enfocament innovador, el projecte de la regidoria va consistir en la creació dediferents rutes històriques per fomentar la participació activa dels veïns als barris associats a cada centre cívic. Això va implicar una profunda investigació històrica sobre la vida als barris de Reus, amb l’objectiu de desenvolupar rutes guiades que acostessin el passat oblidat a la comunitat local. Aquestes rutes van ser concebudes amb contingut històric ric, incloent elements com fotografies d’època i narracions centrades en els personatges més rellevants de cada zona.

Reus, els seus barris i el CC Civic

Amb més de 100.000 habitants, Reus és la desena ciutat de Catalunya en nº d’habitants. La seva història es remunta a més de 800 anys enrere com a fundació d’un petit nucli urbà durant el poblament dels comtes barcelonins a l’edat mitjana. Els darrers 300 anys van suposar per la ciutat un creixement humà i econòmic molt destacat, situant-se en diferents ocasions com la segona ciutat més important del país després de Barcelona. Amb aquests fets, la ciutat es va equipar culturalment i patrimonialment, sent coneguda avui en dia per la pedjada dels seus edificis modernistes i nou-centistes. Però més enllà del seu casc històric i cèntric, Reus amaga un component social, folklòric, etnogràfic i patrimonal molt variat. Amb més de sis Centres Cívics (set en camí durant el 2024), el paper de la societat dels barris i la perifèria resulta indispensable pel funcionament cultural i democràtic de la ciutat. En aquest sentit, la tasca dels centres -repartits per diferents espais de la ciutat- representa la participació de totes aquelles persones anònimes en els actes de present i futur de la seva ciutat. 

Hi ha motius suficients per incloure la història d’aquelles persones que viuen allunyades del centre dins de la línia de la història de la propia ciutat. Tot veí, vol conèixer el passat del seu carrer, què significa l’antic edifici derruït on passeja diàriament  amb el seu gos, o bé perquè dins del seu barri hi ha determinades estructures urbanes. Incloure aquestes històries és fer partícpes als veïns d’una història de la seva ciutat.

Una tasca el·laborada per historiadors/es

Els objectius claus del projecte eren la creació de diverses rutes que destaquessin la vida als barris, amb els Centres Cívics com a punt central, la realització d’una investigació històrica exhaustiva i la preparació de material didàctic i fotogràfic per acompanyar les rutes. A més, es va posar èmfasi en la dinamització de les rutes per involucrar activament el públic dels barris i fer que aquesta experiència fos enriquidora i memorable per a tots.

Un projecte enriquidor per a les veïnes de Reus

La concepció de diverses rutes va tenir com a objectiu apropar la rica història dels barris a la ciutadania, revelant els orígens dels carrers i espais que les persones habiten, molts dels quals han estat oblidats en els plans de regeneració i difusió patrimonial. A través d’aquesta iniciativa, vam estimular la curiositat dels participants, qui van descobrir antigues parts de muralles ocultes, convents oblidats i les històries de la immigració a través de la memòria oral.

Aquest projecte ha tingut un impacte significatiu, permetent la recuperació d’una part de la història desconeguda de la ciutat i aproximant-la a les persones que la habiten, amb els Centres Cívics actuant com a punts de trobada essencials per a la unió ciutadana. A través d’aquesta experiència, hem teixit una connexió més profunda entre els habitants i el ric patrimoni que els envolta, enriquint la comprensió i l’apreciació de la seva pròpia comunitat


Víctor García Chacón

Historiador, soci fundador d'Ans Educació i professor d'educació secundària. Inquiet en quant a nous projectes i amb l'objectiu de divulgar el coneixement cultural.