Activitats amb criteris mesurables

Des d’Ans Educació proposem al professorat unes activitats que disposin de criteris mesurables per tal de valorar-les i poder millorar. En aquest sentit, hem cregut oportú mostrar alguns resultats sobre tot allò que opina el professorat respecte les nostres activitats en el següent gràfic. 


Participativa
Recreadora
Col·laboratives
Curricular

Un curs ple d’ajudes.

Durant l’últim curs, hem posat en marxa unes valoracions per a que el professorat pugui comentar tot allò que necessiti sobre les activitats que està realitzant amb el seu alumnat. Entre les moltes respostes que ens han ofert, en destaquen aquelles que ens ajuden a millorar els nostres tallers, analitzant les dinàmiques proposades, valorant les millores que es poden implementar o comentant sobre possibles noves oportunitats. Totes elles, son recollides mitjançant la IA, les quals ens proposen estadístiques de molt de valor que ens ajuden a complementar i dissenyar millor els tallers. En aquest sentit, hem volgut compartir amb tots vosaltres alguns resultats destacats durant el curs 21/22, on part del professorat enquestat va valorar les activitats realitzades amb els atributs exposats al gràfic. 

Propostes pel proper curs

La IA ens ha donat diferents resultats de les estadístiques realitzades. En aquest sentit, hem volgut escoltar clarament les propostes del professorat per introduir noves millores que s’han traduït en una sèrie d’ítems que es veuran reflectits en les activitats del proper curs 22/23. En aquest sentit, us mostrem alguns dels resultat produïts i que estem aplicant als tallers. 

ODS
Activitats basades en els objectius de Desenvolupament Sostenible, Agenda 2030.
Currículum
Disseny d'activitats per complementar el Currículum educatiu de l'aula
Entorn
Activitats connectades amb l'entorn social i educatiu per a treure el màxim partit a l'activitat.
Investiguem
Incentivem les activitats on col·laborar, pensar i resoldre en grup siguin les fites.

Víctor García Chacón

Historiador, soci fundador d'Ans Educació i professor d'educació secundària. Inquiet en quant a nous projectes i amb l'objectiu de divulgar el coneixement cultural.