Carlota Royo

La Cultura | Consultora en difusió del patrimoni cultural i històriadora, actualment Project Manager de Coeli Platform, simbolitza el consell i la perfecció d’Ans.