CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATS

 • Activitats que ens permeten treballar el nostre territori a través del currículum escolar
 • Podrem realitzar una descoberta del nostre entorn a través de continguts innovadors i engrescadors
 • Disseny d'activitats que sintetitzen tot allò que realitzem a l'aula
 • Aliança amb Museus i Entitats per a desenvolupar la participació de la joventut en el seu entorn socio-cultural
 • Activitats properes, amenes i molt participatives

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

 • Activitats dissenyades pedagògicament a través del currículum escolar
 • Desenvolupament de la participació activa: el protagonisme de l'alumnat
 • Resole, accions en grup o individualment
 • Busquem la crítica i la reflexió: sempre hi ha un espai reservat per a la tasca
 • Apostem pel respecte cap al patrimoni i l'entorn social i natural a través de les dinàmiques
 • Generem una experiència que pot resultar útil a posteriori al docent

DESCOBREIX LA NOSTRA TASCA

amb les activitats d’Educació Secundària i Batxillerat que dinamitzem
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

CLICA