Helena Balart

L’infalible | Historiadora, ens ajuda i col·labora de totes les formes possibles. Tota un comodí que sempre està quan la necessita.