Helena Balart

Historiadora, col·labora de totes les formes possibles. Aporta una visió nova quan és necessari.