Gestionem i dinamitzem el Camp d'Aprenentatge de Tarragonca (Dept. Educació)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2018 – 2024/25 (en actiu)

Oferir una dinamització de les activitats educatives que disposa el Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona (CdA) per a centres educatius de l’entorn proper (Tarragona i Reus) al llarg del curs escolar. Inclou la confecció de calendari, la posada en marxa de les activitats, la dinamització, la cura del material i l’ordre i la valoració final.

Dinamització prioritària per a escoles de màxima complexitat.
Activitats de diferents àmbits: Química, Història-Patrimoini i Folklore
Treballar amb diferents grups d’edat: educació infantil fins a batxillerat.
Atendre, proposar i gestionar els grups educatius.

Des del 2018, donem cobertura annual a diferents centres educatius de la zona a través d’una programació annual fixada per tal de crear un calendari per encabir més de 80 classes annuals.
Hem dinamitzat les aules de química i donat servei a diferents centres per tal de conèxier el món industrial de Tarragona a través del joc, la cooperació i la ressolució d’enigmes.

Què és el Camp d’Aprenentatge?

El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona (CdA) és un servei educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb més de trenta anys a la zona que ofereix la possibilitat sortides d’un dia, a la seva ciutat i comarca, a l’alumnat dels centres docents.  Facilita la descoberta i l’estudi d’un medi urbà, centrat en aquesta històrica població i el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual.

L’evolució de la nostra tasca

Abans de la pandèmia, el CdA de la ciutat de Tarragona donava cobertura a l’alumnat de la zona a través de diferents activitats pertanyents a diversos àmbits que amb el pas del anys post-pandèmics es van focalitzar en activitats centrades en la indústria petroquímica de la zona. En aquest sentit, vam començar fent més de 130 activitats annuals en tots els àmbits. Des del 2021 fins avui en dia s’ha passat entre unes 80-90 més estables i focalitzades en el món petroquímic. La nova distribució d’activitats responia a les dificultats dels centres educatius de màxima complexitat per accedir a la logística econòmica i estructural, per aquest motiu es va decidir fer activitats totalment subvencionades per la AEQT, l’Associació Empresarial Química de Tarragona. 

Activitats que acosten el patrimoni popular a l’alumnat de tots els centres escolars. Es busca que ho coneguin i que hi participin

Tarragona és una ciutat històrica que amaga moltes històries. Per aquest motiu s’inicia a l’alumnat a descobrir tots aquest patrimoni centrat en el món romà i medieval

Activitats dinamitzades per CS i cursos superiors d’ESO i BATX que mostren la relació del territori de Tarragona amb la seva indústria petroquímica

La nostra mirada a les activitats del CdA.

Aquest projecte ha comptat sempre amb una una mirada cooperativa i sumativa: proposant millores i establint noves maneres de dinamitzar en col·laboració activa amb les docents del CdA de Tarragona. Sempre que hi ha una observació remarcable sobre l’ús d’algun racó concret de l’activitat o bé si s’observen dificultats d’aprenentatge hi ha un retorn que s’avalua i s’analitza per poder aplicar-lo de la millor manera, tenint en compte la diversitat de l’alumnat. Al llarg dels anys, s’ha establert un procediment de compartició d’informació conjunta entre els gestors del projecte i Ans Educació per tal d’aprofundir en les necessitats reals de l’alumnat i disposar del millor material i metodologia de cara a fer les activitats.

Què és la Indústria Petroquímica de Tarragona?

És un projecte iniciat pel CdA i l’AEQT l’any 2007 que busca que els alumnes que viuen a la zona descobreixin quin és el teixit productiu industrial i les possibilitats que ofereix el territori. S’analitza la ubicació de les indústries petroquímiques de Tarragona, els productes que s’hi elaboren i la importància d’aquests en la nostra vida quotidiana. S’estudien el diferents processos a què està sotmès el petroli des de la seva extracció fins al seu consum. S’acompanya d’assessorament didàctic, logístic i curricular.

L’activitat està destinada a alumnat de Cicle Superiror de Primària i alumnat de Secundària i Batxillerat . Per aquests últims, s’hi realitzen experiències químiques acompanyant d’un assessorament didàctic, logístic i curricular.


Víctor García Chacón

Historiador, soci fundador d'Ans Educació i professor d'educació secundària. Inquiet en quant a nous projectes i amb l'objectiu de divulgar el coneixement cultural.