AVÍS LEGAL

TITULARITAT DE LA WEB
Víctor Garcia Chacon, és el titular de la web anseducacio.cat i posa a la disposició dels usuaris informació professional i serveis que ofereix en matèria d’activitats i rutes per a individuals, grups i escoles.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TEXTOS I IMATGES
Ans educaciópermet la reproducció, amb finalitats no comercials, dels textos no signats, sempre que es respecti la integritat i se citi expressament la font i la URL: “anseducacio.cat”.
Els textos signats no es poden reproduir sense autorització expressa de l’autor/a i en cas d’utilitzar una citació, caldrà fer constar el nom de l’autor/a, a més de la referència de la web.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa d’ anseducacio.cat , queda específicament prohibit.

ÚS DE LA WEB

La responsabilitat de l’ús del web recau en l’usuari.

Ans Educació en aquells apartats on es publiquin opinions o materials aportats voluntàriament pels usuaris, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat humana. En qualsevol cas, Ans Educació no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través del llibres de visites i altres espais de participació que es posin a disposició.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
A diversos apartats de la web hi ha formularis a la disposició dels usuaris per facilitar-los la consulta. El formulari sol·licita a les usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, e-mail, etc., per poder atendre les peticions. Aquestes dades no s’integren en cap fitxer informatitzat.

Ans Educació garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i la no cessió a tercers en cap circumstància, sense autorització expressa dels interessats.

Per a qualsevol tipus de consulta l’interessat pot dirigir-se a: participa@anseducacio.cat